תקנון

תקנון האתר

 1. אתר אוסקר תכשיטים (או "החברה") משמש גם כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים.
 2. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 3. האתרמאפשר גישה ורכישה באתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן – "תנאי השימוש").
 4. המשתמש מתבקש לקרוא תקנון זה בעיון בטרם גלישה באתר ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר שכן המשך גלישה ועיון במידע המפורסם באתר ו/או רכישה של מוצר כלשהו באתר מהווים הסכמת המשתמש להוראות תקנון זה. המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתקנון זה אולם אם המשתמש אינו מסכים לאמור כאן, המשתמש מתבקש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.
 5. אוסקר תכשיטים שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.
 6. עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן.
 7. כל סכסוך אי התאמה או תביעה מכל מין או סוג שהוא תהיה הסמכות הנתונה לפתרון סיכסוכים או להגשת כתב תביעה הינה בסמכות יחודית של בית משפט בחיפה

רכישה

 1. האתר מאפשר ללקוחות רכישה קלה, בטוחה ונוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
 2. הרכישה באתר מיועדת ומותרת לגילאי ח"י ומעלה (18 ומעלה) בלבד. בעת הרכישה הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.
 3. ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
 4. במידה והמוצר בו אתה מעוניין לרכוש אינו נמצא במלאי, ניתן לעשות הזמנה טלפונית ולברר זמן אספקה.
 5. המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל, ונמצא במפת החלוקה של רשות הדואר.
 6. אוסקר תכשיטים שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת שתחפוץ וכן לשלול זכות רכישה בחנות הוירטואלית על פי שיקול דעתה.
 7. המחירים של המוצרים המופיעים באתר כוללים מע"מ כחוק.
 8. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית שפרטיו ימסרו בטלפון והעסקה תתבצע לאחר אישור ע"י חברת האשראי או אישור ע"י הבנק על העברה הבנקאית.

פרטי המשתמש

 1. בעת ביצוע עסקה באתר המשתמש ידרש להזין בעת ההרשמה את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה (שם ומס' חברה – לפי העניין), טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני. המשתמש מאשר כי הפרטים שהוזנו הינם נכונים, מלאים ומדויקים, ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו.
 2. במידה והפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדוייקים הגיל השלישי לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לגיל השלישיבשל כך.

אספקת המוצרים

 1. אוסקר תכשיטים תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו (ניתן למסור כתובת בישראל למשלוח עבור אדם אחר).
 2. אוסקר תכשיטים תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שנרשמה במערכת בעת ביצוע הרכישה בחנות הוירטואלית, תוך 10 ימי עסקים במידה והמוצר נמצא במלאי החברה, או 28 ימי עסקים במידה והמוצר אינו נמצא במלאי החברה.
 3. אוסקר תכשיטים תפעל על מנת לספק את המוצרים על פי התנאים הנקובים ומחירי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה.
 4. אוסקר תכשיטים מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי או העברה בנקאית על ידי המשתמש ולכתובת אשר צויינה על ידי המשתמש.
 5. אוסקר תכשיטים לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדוייקים ומלאים שמסר המשתמש. הגיל השלישי לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים מראש לאוסקר תכשיטים תנקוט אוסקר תכשיטים במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה. במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין.
 

החזרת מוצר וביטול עסקה

 1. ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה הגיל השלישי. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני או הודעת ווצאפ מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר –  יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות במשלוח  ובהחזרת המוצר ובהוצאות הביטול תחולנה על הלקוח ( עליות המשלוח והטיפול בהזמנה ). ההחזרה תאושר בתנאי שהמוצר שלם כולל אריזתו המקורית, ללא פגיעה ו/או נזק מכל סוג שהוא ושלא נעשה בו שימוש, בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 4 חודשים מתאריך קניית המוצר.
 2. החזר כספי ללקוח יתבצע רק לאחר שחברת הגיל השלישי תקבל את המוצר לרשותה הגיל השלישי תוודא כי לא נעשה בו כל שימוש.
 3. במקרה ונפלה בהצעה טעות חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
 4. מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו בחנות הוירטואלית של הגיל השלישי בלבד. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.
 

אבטחת מידע והגנה על הפרטיות

 1. אוסקר תכשיטים נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת הגיל השלישי ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא הגיל השלישי אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 

קניין רוחני וזכויות יוצרים

 1. כל המוצרים אשר מופיעים באתר של חברת הגיל השלישי הינם קניינה הרוחני של הגיל השלישי בלבד.
 2. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לפרסם ו\או לעשות כל שימוש מסחרי בכל אחד ממוצריה של חברת הגיל השלישי ללא אישור בכתב מהחברה.
 3. אם אינך מסכים לתנאים אלו אשר מופיעים בתנאי השימוש לעיל, הינך מתבקש לא לעשות שימוש באתר זה.

תקנון הגרלה

 1. אוסקר תכשיטים יכול לקבוע הגרלה בתאריך שיקבע, ההגרלה פתוחה לקהל הלקוחות, כל אחד יכול להשתתף ולזכות.
 2. בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להודעה בדבר מתן היתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק
  העונשין – 1711( להלן: "ההיתר הכללי"( ואשר תקנון זה הוא תקנונה)
 3. משתתף אשר עומד במשימה של בקשת ההגרלה כמו שיתוף לינק והשארת פרטים וכו
 4. לא ישתתפו בהגרלה עורכי ההגרלה, המפקחת, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם. "בני
  משפחה" לעניין סעיף זה – בני זוג, הורים, אחים ואחיות, וילדים/ות.
 5. משתתף חייב להיות מגיל 18 ומעלה.
 6. בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא
  מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון
  זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 7. כל משתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפות וקבלת הפרס וכן דבר זכייתו
  בהגרלה עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה,
  בעיתונות, באתר האינטרנט על פי כל דין, וכי בהשתתפותו במבצע מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף
  ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים,
  לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכת ההגרלה, וכי כתנאי להשתתפותו במבצע קיבל את כל
  ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור.